Bánh Xe Đè Giấy

 

Tên sản phẩm Bánh Xe Đè Giấy
Mã sản phẩm S XXXX
Giá Liên hệ

Bánh Xe Đè Giấy Máy Sóng. 

Được sản xuất bởi công ty MAXDURA- TAIWAN . Bánh xe đè giấy có nhiều loại khác nhau  như: loại cốt nhôm, cốt nhựa , không cốt. Loại chịu nhiệt độ cao , nhiệt độ thường để lắp vào các vị trí khác nhau trên dàn máy sóng. Đặc biệt chúng tôi sản xuất các loại  bánh xe chịu nhiệt độ cao lắp tại các vị trí gần đầu sóng.