Chỉ Bế

 

Tên sản phẩm Chỉ Bế Giấy
Mã sản phẩm NOVA
Giá Liên hệ

NOVA Series là loại chỉ bế giấy, có tuổi thọ từ 80.000 - 100.000 lần bế. Phù hợp với các máy bế tự động.