Chỉ Bế

 

Tên sản phẩm CẤU TẠO CHỈ BẾ
Mã sản phẩm
Giá Liên hệ

Chỉ bế có tuổi thọ từ 80.000 - 100.000 lần bế. Phù hợp với các máy bế tự động.