Chỉ Bế

 

Tên sản phẩm Máy Bấm Via
Mã sản phẩm QF-45AX
Giá Liên hệ

Máy Bấm Via 

Hoạt động nhờ khí nén dùng để bấm via giấy sau khi bế. mày dùng được cho cả sản phẩm là bìa carton hay giấy in Offset