Chỉ Bế

 

Tên sản phẩm Cao Su khuôn bế phẳng màu xanh
Mã sản phẩm
Giá Liên hệ

Cao su khôn bế phẳng màu xanh là loại cao su có sẵn băng keo để dễ dàng dán xuống khôn bế. 

Kích thước 8mm * 9mm * 246 mm 

Độ cứng: 60 độ. 

Dóng gói: 1440 sợi / thùng.