Bơm Mực 2 Màng

 

Tên sản phẩm Bơm Màng ARO
Mã sản phẩm 666053 - xxx
Giá Liên hệ

Bơm Màng Aro là hãng bơm thường được dùng trong ngành in Flexo bao bì carton bởi tính ổn định và bền bỉ của bơm. Bơm Màng Aro có nhiều size khác nhau phù hợp cho nhiều loại máy in và các ứng dụng khác.  Bơm 3/4 in, 1/2 in , 1 in, 2 in , 3 in.