Hệ Thống Dao Gạt Mực

 

Tên sản phẩm Hệ Thống Dao Gạt Mực
Mã sản phẩm CDS
Giá Liên hệ

 Được sản xuất bởi hãng Sun automation – Mỹ

Chúng tôi có thể cung cấp hệ thống dao gạt mực mới cho các nhà sản xuất máy in cũng như nâng cấp hệ thống dao gạt cho các nhà sản xuất bao bì hiện có

Sản phẩm liên quan