Thiết Bị Kiểm Tra Lô Tram

 

Tên sản phẩm Thiết Bị Kiểm Tra Lô Tram
Mã sản phẩm MS
Giá Liên hệ

Là loại kính hiển vi đặc biệt có khả năng phóng đại 400X được tính hợp thước đo chuyên dụng cho lô tram. 

Sản phẩm liên quan