Bánh Xe Đè Giấy Máy Sóng

Mã sản phẩm: 20180828-58
Bánh Xe Đè Giấy Máy Sóng

Chúng tôi sản xuất và cung cấp nhiều loại bánh xe đè giấy có khả năng làm việc trong mội trường nhiệt độ cao , lên tới 140 độ C. Thiết kế phù hợp với nhiều loại máy sóng Hseih Hsu, K&H,  TCY, BHS , Marquip