MÁY IN PHUN REVO 2500W

Máy in kỹ thuật số sóng tốc độ cao cấp công nghiệpNăng suất được cải thiện cao lên 1400㎡ / giờ

Chế độ bốn màu và chế độ sáu màu có sẵn; Quản lý màu kỹ thuật số một cửa được thực hiện

Revo 2500W có thể được nâng cấp lên Revo 2500W Pro để tạo ra bước đột phá về in giấy mỏng và cho nhiều lĩnh vực ứng dụng hơn

Mã: 20211213-408 Danh mục: Từ khóa: