Công ty TNHH Công Nghiệp PTS áp dụng chính sách giao hàng tận nơi cho khách hàng như sau:

  1. Đối tượng áp dụng

Đối với tất cả các khách hàng mua sản phẩm của PTS

  1. Phạm vi áp dụng

Đối với tất cả các khách hàng mua sản phẩm của PTS trong phạm vi toàn quốc.

  1. Hình thức vận chuyển
  • Giao nhận qua nhân viên giao hàng của PTS – Việt Nam.
  • Giao nhận qua các dịch vụ chuyển phát, nhà xe…