LÔ HỒ – LÔ GẠT HỒ

Lô hồ và lô gạt hồ
Công nghiệp PTS chuyên cung cấp : Lô Sóng, Lô Láng , Lô hồ và Lô Gạt Hồ chất lượng hàng đầu thế giới cho các máy sóng như: BHS, FOSBER, LANGSTON, PETERS, MARQUIP, AGNATI, ISOWA, MITSUBISHI, K&H, TCY, HSIEH HSU, YUELI, LMC, YLC, HANDA, FULI, J.S, WEST RIVER, MING WEI, DPACK, QUANGBINH, WL, YUAN HANG, XXMC, STARPACK, ZHEYAN, ORANDA…

Mã: 20180907-119 Danh mục: Từ khóa: