MÁY BẾ ECUT 1650 ELITE SAL

ECUT 1650 ELITE SAL

Kích thước tấm tối đa : 1650 × 1200 mm

Kích thước tấm tối thiểu : 650 × 450 mm

Kích thước cắt tối đa : 1630 × 1180 mm

Tốc độ cơ học tối đa : 5800 s / h