MÁY BẾ PHẲNG ECUT 1620 SA

ECUT 1620 SA

Kích thước tấm tối đa : 1620 × 1200 mm

Kích thước tấm tối thiểu : 650 × 450 mm

Kích thước cắt tối đa : 1600 × 1180 mm

Tốc độ cơ học tối đa : 5000 s / h