XE ĐẨY GIẤY CUỘN

Bạn đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển nguyên liệu, vận chuyển cuộn giấy vì các lý do:

❌Cuộn giấy quá nặng?
❌Công nhân sóng không muốn làm vì vất vả?
❌Không gian quá chật hẹp cho xe kẹp giấy di chuyển?
❌Nguy cơ tai nạn khi xe nâng chạy trong khu vực máy sóng?
❌Khói bụi từ xe nâng làm ô nhiễm môi trường làm việc?
❗❗❗Đó là những vấn đề mà nhà máy của bạn đang gặp phải?
👉👉👉Chúng tôi mang đến cho bãn giải pháp XE ĐẨY GIẤY CUỘN của hãng Renova sản xuất tại Italy.