EFOLD 650 I 900 I 1100 ELITE

MÁY GẤP DÁN THÙNG CARTON EFOLD 650 | 900 | 1100 ELITE

Giấy tấm: 200-800 g/m²

Carton:Sóng N / E / F

Tốc độ dây đai:320 m/phút (420 m/phút tùy chọn)