MÁY GẤP DÁN EFOLD 1350 I 1450 ELITE

Sản Phẩm : Máy Gấp Dán Tự Động
Hãng sản xuất : SHANGHAI ETERNAL- THUỘC TẬP ĐOÀN BOBST, THỤY SĨ
EFOLD 1350 | 1450 ELITE

Giấy bìa:800 g/m² (1350) / 1200 g/m² (1450)

Giấy sóng: Sóng B (1350) / Sóng A (1450)

Tốc độ đai tối đa:325 m/phút (1350) /280 m/phút (1450)