MÁY BẾ ECUT 1060 ELITE ER

ECUT 1060 ELITE ER

Phạm vi chứng khoán : Các tông: 90~1000 g/m²

Tấm tôn: Lên đến 4mm

tối đa. Kích thước tờ giấy : 1060 × 760 mm

tối thiểu Kích thước tấm : 400 × 350 mm

tối đa. Tốc độ cơ khí : 7500 s/h