MÁY BẾ ECUT 2100 ELITE SA

ECUT 2100 ELITE CLASS: SA

Tối đa Kích thước tấm  2100 mm × 1300 mm

Min. Kích thước tấm  780 mm × 550 mm

Tối đa Tốc độ cơ học  5500 vòng / giờ

(tùy thuộc vào bố cục sản phẩm, chất lượng trang tính và kỹ năng vận hành, v.v.)