MÁY BẾ PHẲNG ECUT 1060 E

ECUT 1060 E

Phạm vi cổ phiếu: Các tông: 80 ~ 2000 g / m²

Tấm sóng: độ dày≤4mm

Tối đa Kích thước tấm: 1060 × 750 mm

Min. Kích thước tấm: 400 × 360 mm

Tối đa Tốc độ cơ học: 7500 s / h