MÁY BẾ ECUT 2100 S

ECUT 2100 S

Bảng sóng: E, C, B, A, AB sáo và các loại sáo khác lên đến 11mm

Tấm sóng nhựa: 1-11 mm

Tối đa Kích thước tấm: 2100 × 1300 mm

Min. Kích thước tấm: 850 × 600 mm

Tối đa Tốc độ cơ học: 4500 s / h