MÁY BẾ ECUT 1620 SL

Maximum Sheet Size:1620 × 1200 mm

Minimum Sheet Size:650 × 450 mm

Maximum Cutting Size:1600 × 1180 mm

Maximum Mechanical Speed:5000 s/h

Mã: 20180914-150 Danh mục: Từ khóa: